Allerøds økonomi

Der tales og skrives disse dage, en del om de store besparelser Allerød kommune står over for, ikke bare på den korte bane, men også på den lange bane!
Besparelser som kommer til at ramme hårdt på alle områder, besparelser som ingen, uanset partifarve, bryder sig om, og som kommer til at gå ud over vores kernevelfærd, ingen tvivl om det.
Vi har vel alle et ansvar for den situation vi står i, nogen direkte andre indirekte, men i min optik er tiden ikke til at skue tilbage og pege fingre. Jeg syntes i langt højere grad det er vigtigt, vi ser fremad, så vi kan få ændret måden kommunens økonomi styres på, ikke mindst vores omkostningsniveau, som efter min mening, er alt alt for højt.
Her og nu, er der ingen vej uden om vi bliver nødt til, at finde henved 70KK kroner fordelt på 2022/23 så vi undgår, at komme under administration. Det ansvar må vi alle tage på os, uagtet om vi er politisk enige eller ej.
Fremadrettet er det vigtigt vi tager fat om "nældens rod", og får tilpasset vores driftudgifter, så de svarer til det niveau som det vurderes en kommune som Allerød bør ligge på, og som svarer til de indtægter vi har.
For én ting er sikkert, vi kan ikke blive ved med at 'fange myg og smelte fedtet af dem', for der er ikke mere at komme efter

-Vigtigt, er vi lykkes for andre #Politikiøjemhøjde

Opdatering Pankas sagen 1 maj 2022

Før valget skrev, og talte jeg meget om, at Pankas skulle gøre mere for at inddæmme de diffuse lugte, ikke mindst for at udvise vilje til ”godt” naboskab, eller for som jeg sagde, at gøre det tålte ophold mere tålt!

Nu kan jeg så konstatere at Pankas rent faktisk har gjort noget ekstra, som man kan se på billedet, har de sat gummi lameller op ved ind/ud kørsel, samtidig med der er sug.

Jeg skal ikke gøre mig klog på om det hjælper, eller om det hjælper nok, men jeg syntes da alt andet lige, det virker som om de lytter.

Pt er Pankas ved at få foretaget de sidste målinger som der er aftalt med Allerød kommune, målinger som skal være afsluttet inden udgangen af Maj måned.
Jeg håber meget på denne aftale overholdes, uden yderligere behov for dispensation, det ville være bedst for alle parter.

Det er meget vigtigt vi alle er opmærksomme på, om der kommer lugte fra produktion af asfalt, og i så tilfælde, at man husker indsende en klage til kommunen, for det er den eneste mulighed vi har lige nu, for fastholdelse af fokus på sagen.

Når det sagt, så håber jeg selvfølgelig de etablerede lugthæmende foranstaltninger hjælper, så man i det mindste ikke også skal døje med lugten, men kan “nøjes” med at døje med udsigten, som jo ikke er specielt køn, men det gæler jo hele området .

For mit vedkommende vil jeg fortsætte med at følge Pankas tæt, også selvom det viser sig de opfylder de fastsatte lugt værdier, for selvom jeg ikke kan være den officielle talsmand mere, så er og bliver det en hjertesag for mig.
De første 100 dage og de næste

De første 100 dage er gået siden jeg trådte ind i byrådet for første gang.
Lad det være sagt med det samme, det har været 100 meget spændende men også udfordrende dage, spændende fordi der er mange nye emner/sager at tage stilling til, spændende fordi det at søge indflydelse og skabe resultater, ikke bare er noget man gør. Ting tager tid og det “trykprøver” mine evner til at være tålmodig, en evne som jeg godt ved er en af mine svage sider, men samtidig måske også en af mine styrker, her handler det om at finde den rette balance.
Og her er det nok at udfordringen kommer ind, for jeg fik jo et rigtig godt valg og blev derved “nr 2” i Konservative Allerød, hvilket jeg vel på en eller anden måde forventede, ville komme til udtryk i form af indflydelse internt i partiet.
Her er det så jeg må sande, at det bestemt ikke var/er tilfældet, her er der der kun én ting der tæller og det er relationer, vel at mærke de personlige, og det er vel i sagens natur ikke så overraskende? 
Jeg skal så lige lære at acceptere det, og indse at respekt og indflydelse ikke kommer med mange stemmer alene, men kommer ved at vise hvilke politiske evner man måtte have, i form af resultater.
Og skal jeg være helt ærlig, så er det jo ikke meget anderledes end så mange andre steder, resultater skaber respekt, især hvis de bliver skabt på et grundlag af ordentlighed, samarbejde, og sidst men ikke mindst evnen til at tale og  kommunikere med andre, uagtet de ikke deler den samme holdning.
En ting har mine mange personlige stemmer trods alt har resulteret i, at jeg i dag sidder i to meget spændende udvalg, økonomiudvalget (ØU) og børne og skoleudvalget (BSU) det er jeg meget taknemmelig for, det er her jeg bruger min energi, det er her jeg suger til mig og lærer, for lærer det er det jeg skal de næste yderligere 100 dage.
Skal folkeskolen tilbyde praktik i skolen ?

Jeg har lige være til det der hedder KØF (Kommunal Økonomisk Forum), hvor der var der et indlæg om skoler, og herunder var der især to oplysninger som fangede mig.

20% af alle skoleelever får ikke en uddannelse, ud af de 20% er der 15% der prøver en eller flere uddannelser, men får dem aldrig afsluttet.

En stor del af de 20%, er børn med en eller anden form for diagnose, som gør at de enten ikke trives socialt, ikke egner sig til den høje grad af fokus på boglig indlæring og derfor ikke trives/motiveres af den, efter min mening, store fokus på karakterer.


At man ikke er boglig anlagt, og ikke har høje karakterer, betyder jo ikke nødvendigvis man ikke dur til noget, slet ikke, lad mig tage mig selv som et eksempel:


Jeg var bestemt ikke den flittigste elev i skolen, til mine forældres store bekymring (begge skolelærere), mine to søster gik gymnasievejen, så jeg gik med en forventning om, at det skulle jeg også.

Men så fandt jeg ud af der var noget der hed E.F.G (Erhvervs Faglig Grunduddannelse), hvor man kunne få en mere praktisk uddannelse, som elektriker, automekaniker, elektronikmekaniker eller smed.

Jeg tog mod til mig og fortalte mine forældre, jeg ville ikke i gymnasiet men på EFG, og til min store overraskelse og glæde, var de helt med på den, de havde bestemt ingen forvendtning om, at jeg skulle i gymnasiet, der faldt en kæmpe sten fra mit hjerte, den dag!

Min pointe er, det gælder om at finde sin rette hylde, finder man den, så har man gode muligheder for at klare sig godt, endda rigtig godt, men det fordrer man finder sin egen retning og evner i tide.


Her tænker jeg, det kunne være en idé, hvis man allerede i folkeskolen havde mulighed for at "gå" den mere praktiske vej, ved at have en dag om ugen, eller hver 14 dag, hvor der var mulighed for, at bruge sine kreative, praktiske, kunstneriske eller musiske evner?

Klart nok, den boglige del kan ikke undgåes, ej heller for de ikke bogligt mindede, for vi skal alle have nogle færdigheder i både dansk, matematik, engelsk o.s.v.

Men behøver vi alle at elske den boglige læring, frem for den praktiske? Er mangel på boglig interesse lig med færre muligheder for at klare sig senere i livet?

Det mener jeg ikke, vi er forskellige, og det er netop de forskelligheder der mange gange er vores styrke, og ikke svaghed.

Skal vi ikke i stedet støtte op om de forskelligheder der er, frem for at gøre det modsatte, ved at ensrette og forsøge at presse eleven igennem det “nåleøje” som nu en gang er bestemt, til at være den rette vej?


Nu starter min byråds periode for alvor

Da valget var overstået, og for mit vedkomende veloverstået, var jeg træt rigtig træt, det var som om kroppen sagde, nu er det min tur til at komme til, og det blev det, skal jeg lige love for, tænker også det kan ses på billede, at jeg ikke sådan er heeelt frisk~

Derfor var jeg også glad for, der lige var en Jul og et Nytår der skulle overstås, inden det for alvor startede, jeg tænkte, der er laaaaang tid til, men tiden går hurtigt og nu er det nu, og nu er jeg også klar og glæder mig.

I tiden mellem valget, og nu hvor det starter for alvor, har jeg brugt tiden til at fundere over de udvalg jeg kom med i, og måske ikke mindst det udvalg jeg desværre ikke kom med i.

Jeg fik et valg der var langt bedre end jeg havde turdet håbe på, det gav mig nogle muligheder som jeg ikke lige havde set komme, og en af dem var at jeg kunne være i ikke bare ét men to udvalg, det andet var at jeg kunne vælge udvalg som nr 2, hvilket selvsagt glædede mig, men også satte mig i et dilemma.

Der er i alt 5 udvalg, økonomiudvalg (ØU), børne og skoleudvalg (BSU), Miljø-Erhverv og Byudvalg (MEB), Kultur-Idræt og Fritidsudvalg (KIF) og Sundheds og Beskæftigelsesudvalg (SBU).

Som sagt, jeg kunne vælge som nr. 2, og da jeg mener at økonomiudvalget er kommunens epicenter, og da jeg ikke er i tvivl om jeg kan få vigtig indsigt i hvordan Allerød kommune fungerer og styres, så var mit første valg ØU.

Mit andet valg, et udvalg jeg regnede med jeg skulle sidde i, ville have været MEB, men her må jeg så konstatere, at der var en anden der også gerne ville sidde der. Så den plads taget før jeg kunne vælge igen, derfor valgte jeg BSU et udvalg som jeg også finder interessant, ikke mindst fordi jeg er barn af to tidligere folkeskolelærere :-)

Jeg er oprigtig ked af jeg på nuværende tidspunkt ikke kom i MEB, men må så også konstatere, at sådan er politik, intet kan tages for givet ej heller selvom det ville havet givet god mening.

Tirsdag d. 11/1-22 kl 07.30 starter mit første udvalgsmøde i BSU, nu er vi i gang, nu er det tid til at lytte, lære og forstå, og så tager jeg den derfra et skridt af gangen!

Mange hilsner og Godt Nytår

/Thomas