Allerøds økonomi

Der tales og skrives disse dage, en del om de store besparelser Allerød kommune står over for, ikke bare på den korte bane, men også på den lange bane!
Besparelser som kommer til at ramme hårdt på alle områder, besparelser som ingen, uanset partifarve, bryder sig om, og som kommer til at gå ud over vores kernevelfærd, ingen tvivl om det.
Vi har vel alle et ansvar for den situation vi står i, nogen direkte andre indirekte, men i min optik er tiden ikke til at skue tilbage og pege fingre. Jeg syntes i langt højere grad det er vigtigt, vi ser fremad, så vi kan få ændret måden kommunens økonomi styres på, ikke mindst vores omkostningsniveau, som efter min mening, er alt alt for højt.
Her og nu, er der ingen vej uden om vi bliver nødt til, at finde henved 70KK kroner fordelt på 2022/23 så vi undgår, at komme under administration. Det ansvar må vi alle tage på os, uagtet om vi er politisk enige eller ej.
Fremadrettet er det vigtigt vi tager fat om "nældens rod", og får tilpasset vores driftudgifter, så de svarer til det niveau som det vurderes en kommune som Allerød bør ligge på, og som svarer til de indtægter vi har.
For én ting er sikkert, vi kan ikke blive ved med at 'fange myg og smelte fedtet af dem', for der er ikke mere at komme efter

-Vigtigt, er vi lykkes for andre #Politikiøjemhøjde