Vend tilbage til din blog
Allerøds økonomi

Der tales og skrives disse dage, en del om de store besparelser Allerød kommune står over for, ikke bare på den korte bane, men også på den lange bane!
Besparelser som kommer til at ramme hårdt på alle områder, besparelser som ingen, uanset partifarve, bryder sig om, og som kommer til at gå ud over vores kernevelfærd, ingen tvivl om det.
Vi har vel alle et ansvar for den situation vi står i, nogen direkte andre indirekte, men i min optik er tiden ikke til at skue tilbage og pege fingre. Jeg syntes i langt højere grad det er vigtigt, vi ser fremad, så vi kan få ændret måden kommunens økonomi styres på, ikke mindst vores omkostningsniveau, som efter min mening, er alt alt for højt.
Her og nu, er der ingen vej uden om vi bliver nødt til, at finde henved 70KK kroner fordelt på 2022/23 så vi undgår, at komme under administration. Det ansvar må vi alle tage på os, uagtet om vi er politisk enige eller ej.
Fremadrettet er det vigtigt vi tager fat om "nældens rod", og får tilpasset vores driftudgifter, så de svarer til det niveau som det vurderes en kommune som Allerød bør ligge på, og som svarer til de indtægter vi har.
For én ting er sikkert, vi kan ikke blive ved med at 'fange myg og smelte fedtet af dem', for der er ikke mere at komme efter

-Vigtigt, er vi lykkes for andre #Politikiøjemhøjde

De første 100 dage og de næste

De første 100 dage er gået siden jeg trådte ind i byrådet for første gang.
Lad det være sagt med det samme, det har været 100 meget spændende men også udfordrende dage, spændende fordi der er mange nye emner/sager at tage stilling til, spændende fordi det at søge indflydelse og skabe resultater, ikke bare er noget man gør. Ting tager tid og det “trykprøver” mine evner til at være tålmodig, en evne som jeg godt ved er en af mine svage sider, men samtidig måske også en af mine styrker, her handler det om at finde den rette balance.
Og her er det nok at udfordringen kommer ind, for jeg fik jo et rigtig godt valg og blev derved “nr 2” i Konservative Allerød, hvilket jeg vel på en eller anden måde forventede, ville komme til udtryk i form af indflydelse internt i partiet.
Her er det så jeg må sande, at det bestemt ikke var/er tilfældet, her er der der kun én ting der tæller og det er relationer, vel at mærke de personlige, og det er vel i sagens natur ikke så overraskende? 
Jeg skal så lige lære at acceptere det, og indse at respekt og indflydelse ikke kommer med mange stemmer alene, men kommer ved at vise hvilke politiske evner man måtte have, i form af resultater.
Og skal jeg være helt ærlig, så er det jo ikke meget anderledes end så mange andre steder, resultater skaber respekt, især hvis de bliver skabt på et grundlag af ordentlighed, samarbejde, og sidst men ikke mindst evnen til at tale og  kommunikere med andre, uagtet de ikke deler den samme holdning.
En ting har mine mange personlige stemmer trods alt har resulteret i, at jeg i dag sidder i to meget spændende udvalg, økonomiudvalget (ØU) og børne og skoleudvalget (BSU) det er jeg meget taknemmelig for, det er her jeg bruger min energi, det er her jeg suger til mig og lærer, for lærer det er det jeg skal de næste yderligere 100 dage.